Sølvar og Dokka på nisseoppdrag, Rollag bygdetun desember 2007